2017 Fransa’dan Yurtdışı Emeklilik Borçlama İşlemleri

Tarafından   Şubat 26, 2017

2017 Fransa’dan Yurtdışı Emeklilik Borçlama İşlemleri

Yurtdışı emeklilik borçlanma işlemleri nasıl yapılır? 2017 Fransadan yurtdışı emeklilik borçlanma işlemleri ile ilgili merak edilenlerin yanıtları yazımızın devamında yer almaktadır.

Yurtdışında yaşyan, bu süre içerisinde sigortalılık sürelerine ya da sigortalılık süresi bulunmayan ev hanımları için yurtdışındaki ikamet sürelerine karşılık (SSK/ Bağkur) Türkiye’de borçlanarak emekli olmak amacıyla bilgi ve belge almak ya da başvuru dosyasını hazırlatmak üzere bulundukları ülkelerde bulunan konsoloslukların çatısı altında hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliklerine başvurabilirler..

Yurtdışı hizmet borçlanması işlemleri göründüğü gibi zor bir işlem değildir.Konsolosluk bünyesindehizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine herhangi bir ücret ödemeden ve Fransızca belgelerin tercüme ettirilmesine gerek duyulmadan tüm vatandaşlar bu işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yurtdışında, Fransada ikamet eden Türk vatandaşları sadece yurtdışı emeklilik başvuru işlemleri haricinde, ayrıca Fransa’da çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, işsizlik ve sosyal sigortalar gibi konularda istedikleri zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliklerine başvururda bulunarak bilgi alabilir ,gerektiğinde belge düzenlettirebilirler.

Paris Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği İletişim Bilgileri

Tel: (00-33) 1 46 99 02 67
Faks: (00-33) 1 41 31 40 76
E-posta: paris@csgb.gov.tr
Adres: 44, Rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt

Türkiye’de SSK ya da Bağkur kurumlarından borçlanarak emekli olmak amacıyla , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliklerine başvuran tüm şahıslara, yurtdışı hizmet borçlanması hakkında detaylı bilgilendirme yapılmakta , bunun dışında merak edilen konular hakkında vatandaşdan gelen sorular cevaplanarak ve başvuru esnasında gerekli evrakların neler olduğu anlatılmaktadır.

Yurtdışından borçlanması için istenen belgelerin ilgili Müşavirliğie ibraz edilmesi durumunda ise kendilerine başvuru için gerekli belgeler düzenlenmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilecek başvuru dilekçesinin de hazırlanmasına yardımcı olunmaktadır. Vatandaşlarımız, bu şekilde hazırlanan dosyalarını Türkiye’de SGK’ya elden ya da posta yoluyla teslim ederek başvurularını yapmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce herhangi bir ücret alınmadan vatandaşlarımıza yurtdışı emeklilik konusunda en başından sonuna kadar gerekli yardım sunulmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek veya posta yoluyla Yurtdışı borçlanması başvuru dilekçesi sitemizden temin edebilecekleri yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesiyle birlikte başvurarak borçlanma taleplerini ilgili kuruma iletmeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, vatandaşlarımızın bu konuda aracılılık yaptığını söyleyen özel kişilere ya da kuruluşlara bu işlemleri yaptırmak için ücret ödemelerine gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışında borçlanma hizmetinden kimler yararlanır?

Yurtdışında çalışmış olan erkek ya da kadın vatandaşlarımız ile yurtdışında her hangi sigortalılık süresi bulunmayan, yeterli çalışması süresi olmayan ancak yurtdışında ikamet etmiş olan ev hanımları yurtdışı hizmet borçlanması yapabilirler.

Yurtdışında geçen hangi süreler borçlanılabilir?

Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile bu süreler arasında ve sonunda boşta geçen bir yıla kadar sürelerin ve ayrıca, yurtdışında ev hanımı olarak geçirilen sürelerin, tamamı ya da emekliliğe yetecek kadar olan kısmı borçlanılabilir.

Fransa’da çalışmış ya da yaşamış olan vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini başlatabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Talep sahibinin Fransa’da geçen sigortalılık sürelerini borçlanabilmesi için ilgili adına Müşavirliğimizce hizmet belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Hizmet belgesinin düzenlenebilmesi için Fransa’da çalışmış olan vatandaşlarımızın Fransız Emeklilik Sigortası Kurumundan (Assurance Retraite)düzenlenme tarihi üç aydan eski olmayan Relevé de
carrière belgesini (hizmet cetveli) temin etmeleri gerekmektedir.

Ev hanımlığı sürelerini borçlanmak isteyen vatandaşların Fransa’ya giriş tarihlerini ve Fransa’da geçen ikamet sürelerini gösterir Fransız makamlarınca düzenlenmiş belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine ibraz etmeleri zorunludur. Bu belge (Attestation de résidence ya da certificat de domicile) oturulan yerin Belediyesinden (Mairie) veya Valilikten (Préfecture) alınabilir. Belgede ilgilinin Fransa’ya geliş tarihi belirtilmiş olmalıdır. Bu ikamet belgesi sadece, yurt dışında sigortalılık süresi olmayan ya da yurtdışındaki sigortalılık süresi emekli olmasına yeterli olmayan bayanlar için gereklidir.

Bu belgelerle birlikte, TC nüfus cüzdanı ile oturum kartı ya da Fransız kimlik kartının asılları, ya da tek bir sayfaya çekilmiş fotokopisinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine ibrazı gerekmektedir.

Belgeler tercüme ettirilecek midir ve nereye verilecektir?

Belirtilen belgelerin, herhangi bir tercüme yaptırılmadan şahsen ya da posta yolu ile Paris Başkonsolosluğunda hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize şahsen ya da posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin Müşavirliğimize ibrazından sonra ilgili adına Türkçe hizmet belgesi ya da ikamet belgesi düzenlenmekte, talep edilmesi durumunda SGK’ya sunulmak üzere başvuru dilekçesinin hazırlanmasında da vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır.

 

Yurtdışı Borçlanması için gerekli sigortalılık süresi ve ödeme miktarı nasıl ve neye göre hesaplanmaktadır?

Borçlanma için gerekli süre kişinin Türkiye’de ya da Fransa’da sigortalılık başlangıcına göre değişmektedir. Aynı zamanda emeklilik yaşı da yine sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Kişinin bu şekilde belirlenen emeklilik şartlarında yer alan asgari sigortalılık süresine göre belirlenen süreden, varsa Türkiye’deki sigortalılık süresi düşülebilmektedir.

Borçlanılacak süre bu şekilde tespit edildikten sonra, asgari ve azami tutar üzerinden tercih edilecek bir günlük prime esas kazanç ile borçlanılacak sigortalılık süresi çarpılarak, ödenecek toplam tutar tespit edilmektedir.

Borçlanmaya esas tutar ise, ilgili Kanun’da belirtilen ve başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir. Bu şekilde hesaplanan ve 2016 yılı için geçerli asgari günlük tutar 17,57.-TL, azami tutar ise 114,19.-TL’dir.

Yapılacak ödemeye bir örnek vermek gerekirse, 3.600 günlük sigortalılık süresini 2016 yılı içinde asgari tutar üzerinden borçlanmak isteyen kişinin ödeyeceği miktar 3.600×17,57=63.252.-TL’dir.

 

Aylık talebi nasıl ve nereye yapılacaktır?

Emeklilik için yukarıda belirtilen yaş, hizmet süresi, sigortalılık süresi gibi şartların yanı sıra, yurtdışında çalışmamak, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği ve yardımından yararlanmamak şartlarını da yerine getiren ve bunları belgelendiren kişiler, müracaatlarını doğrudan SGK’ya yapacaklardır. Aylık bağlanması için gerekli müracaat dilekçesinin (tahsis talep dilekçesi) doldurulmasında da Müşavirliğimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır.

Aylık talebinde bulunacak vatandaşlarımızın aşağıdaki belgeleri Müşavirliğimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Düzenlenme tarihi bir aydan eski olmayan hizmet cetvelinin aslı, (relevé de carriere)
– Fransa Aile Yardımları Kasasından (CAF) ikamete dayalı aile yardımı alınmadığını gösterir belge,
– İşsizlik Sigortası Kurumundan (Pole Emploi) sigorta ödeneği alınmadığını, iş arayanlar listesinde kayıtlı olunmadığını gösterir belge.

Bu belgelerin tercüme ettirilmeden Müşavirliğimize getirilmesi gerekmektedir. Müşavirliğimiz bu belgelere dayanarak ilgili adına iş durumu, sosyal durum tespit belgesi düzenleyecektir. Hazırlanacak bu belge, emeklilik maaşının ödenebilmesi için SGK’ya verilecektir.

Fransa’da emekli olanlar Türkiye’den de emekli olabilirler mi?

Borçlanmasını tamamlayan ve borcunu ödeyenlerden, Fransa’da emekli maaşı ya da maluliyet aylığı alanlar aynı zamanda Türkiye’den de emekli olabilirler. Bunun için, emekli maaşını ödeyen kurumdan alacakları emeklilik belgesini (notification de retraite ya da notification de pension d’invalidité) Müşavirliğimize getirmeleri halinde kendilerine emeklilik belgesi düzenlenmektedir. Bu belge emeklilik maaşının ödenmesi için, Türkiye’de emeklilik müracaatıyla birlikte ya da daha sonra SGK’ya başvuru sahibi tarafından ulaştırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">