Almanya’dan Emekliler Sağlık Yardımı Alabilir Mi?

Tarafından   Şubat 5, 2017

Emeklil bireyler Almanya’dan sağlık yardımı alabilirler mi? Bunu nasıl yapabilirler? Almanya’dan sağlık yardımı nasıl alınır? Emekliler için sağlık yardımı nasıl alınır?

Sağlık Yardımı Başvurusu Gerekli Belgeler ve Formlar İçin Lütfen Tıklayınız

SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri İçin Almanya’dan SağlıK Yardımı Nasıl Alınır?Almanya’da sağlık yardımı nasıl alınır?Almanya’daki sağlık yardımlarından kimler faydalanabilir? Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Nasıl Alınır? Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Nereden Alınır?

SGK Kurumu ve Almanya Yasal Hastalık Sigortası Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonuçunda varılan anlaşma ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)( BAG-KUR),(c)( Emekli Sandığı) bentleri ve geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile emekli, gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmeleri kararlaştırıldı.

BAĞ-KUR’DAN BORÇLANIP EMEKLİYE AYRILAN EV KADINLARINA ALMANYA’DA ÜCRETSİZ SAĞLIK HAKKI VERİLDİ

Ülkemiz ile Almanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesine göre SSK kapsamında olanlar sağlık yardımı alabiliyor BAG-KUR ve Emekli Sandığı statüsünde olanlar faydalanamıyordu.Bu ayrıcalığı ortadan kaldırmak üzere SGK Kurumu Genelge yayınlayarak tüm taşra teşkilatına yeni uygulamayı duyurdu. Çok sayıda Avrupalı Türk kendinden dolayı sağlık hakkı olduğu halde eşi üzerinden Alman Hastalık Kasası üzerinden sağlık yardımı almaya devam etmekte. Bu şekilde yapılan işlem hukuken sakıncalı olduğu gibi maddi külfetin yanında Alman Ceza hukukuna da aykırı işlemin içinde olduklarını unutmamalı. Türkiye’nin verdiği yeni hak can simidi gibi kabul edilmeli.
Almanya’da Ücretsiz Sağlık Yardımından Kimler Faydalanacak?

 • BAĞ-KUR kapsamında borçlanma yaparak emekli olanlar,
 • BAĞ-KUR Kapsamında borçlanma yapıp emekli olanların eş ve çocukları,
 • BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olup SGK Kurumuna borcu olmayan sigortalıların kendisi, eşi ve çocuklarının turistik amaçla Almanya’ya gidecek olanlar,
 • BAĞ-KUR statüsünde sigortalı olup Almanya’ya işleri gereği belirli süre bulunmaları durumda,
 • BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olan kişinin çocuklarının öğrenim gereği Almanya’ya gitmesi durumunda,
 • BAĞ-KUR kapsamında sigortalı veya emekli olanların Almanya’da daimi ikametleri halinde,
 • Emekli Sandığı’na tabi memurların geçici görevli olarak Almanya’da bulunmaları
 • Memur ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’da bulunmaları
 • Memur ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amaçlı Almanya’da bulunmaları
 • Memurların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukların Almanya’da ikametleri,
 • Gelir ya da aylık sahibi memur ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin

Almanya’da sürekli ikametleri,durumlarında SGK Kurumu adına Almanya’dan ücretsiz sağlık yardımı alacak.

Almanya’da Ücretsiz Sağlık Yardımı Alabilmek İçin Gerekli  Koşullar Neler?

 • BAĞ-KUR kapsamında borçlanma veya primleri yatarak emekli olanların Almanya’da sağlık hakkının olmaması,
 • Daimi ikametten sağlık yardımı alacak kişinin Almanya’da bir yıl ve daha fazla ikametini belgelemesi,
 • BAĞ-KUR statüsünde sigortalı olanının SGK Kurumu’na prim borcunun olmaması,
 • BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanın işi gereği Almanya’da bulunduğunu belgelemesi,
 • Öğrenimi gereği Almanya’da bulunanın öğrenci belgesi ile ispatlaması,
 • Devlet memurunun geçici görevini veya öğrenciliğini belgelemesi
 • Devlet memurunun eşi ve aile bireyi Almanya’da daimi ikamet ediyorsa belgelemesi,
 • BAĞ-KUR emeklisi ve Devlet memurluğundan emekliye ayrılan memur eş ve çocuklarıyla Almanya’da daimi ikamet ediyorlarsa Almanya’da; Valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiş oturma iznini gösterir belge veya pasaportundaki oturma müsaadesini gösterir sayfa fotokopisini ibraz etmeleri,zorunlu.

Uygulama Nasıl Gerçekleştirilecek?
BAĞ-KUR kapsamında emekli olanlar, sigortalılığı devam edenler, devlet memurları veya eş çocukları için işlem yapacak olanların uyması gereken ve ibraz etmeleri gereken bazı belgeler gerekmekte.
Almanya’da bulunma ya da ikametleri için SGK Kurumu adına sağlık yardım hakkını sağlayan formüler talep ettiklerinde, www.sgk.gov.tr/Sigortalılık/Form ve Dilekçeler bölümünde yer alan “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini” usulüne uygun şekilde doldurarak, durumlarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte SGK Kurumuna vereceklerdir.

BAĞ-KUR’lular İçin Hangi Formüler ve Ne Kadar Süreliğine Düzenlenecek?

 • BAĞ-KUR sigortalısı işi gereği Almanya’da bulunuyorsa iki aylık A/T 11 Formüleri,
 • BAĞ-KUR sigortalısı ve aile bireyi turistik amaçla bulunursa iki ay ve A/T 11 Formüleri,
 • BAĞ-KUR emeklisi ve aile bireyi turistik amaçla Almanya’da bulunması halinde 3 ay ve A/T 11 Formüleri,
 • BAĞ-KUR sigortalısı veya emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin öğrenim amaçlı bulunmaları durumunda sömestr süresi kadar A/T formüleri,
 • BAĞ-KUR sigortalıların eş ve çocukların Almanya’da daimi ikametleri durumunda sağlık hakkı olmadığına dair Almanya’dan düzenlenecek sağlık hakkı olmadığını ispatlayıcı T/A 5 formülerine karşın 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri,
 • BAĞ-KUR emeklisi ve aile bireylerinin Almanya’da daimi ikameti durumunda 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri( T/A 5 istenmez)

Devlet Memurları İçin Hangi Formüler ve Kaç Gün Düzenlenecek?

 • Devlet memuru geçici görevli Almanya’da bulunuyorsa A/T 6 veya A/T 11 Formüleri, 6 aydan az geçici görevlendirmelerde aciliyet için A/T 11, 6 aydan uzun süreli görevlerde aciliyet koşulu olmaksızın A/ T 6 formüler
 • Devlet memuru ve aile bireyi turistik amaçla bulunursa izin süresince A/T 11 Formüleri,
 • Devlet memuru emeklisi ve aile bireyi turistik amaçla Almanya’da bulunması halinde 3 ay ve A/T 11 Formüleri,
 • Devlet memuru veya emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin öğrenim amaçlı bulunmaları durumunda sömestr süresi kadar A/T formüleri,
 • Devlet memurunun eş ve çocukların Almanya’da daimi ikametleri durumunda sağlık hakkı olmadığına dair Almanya’dan düzenlenecek sağlık hakkı olmadığını ispatlayıcı T/A 5 formülerine karşın 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri,
 • Devlet memuru emeklisi ve aile bireylerinin Almanya’da daimi ikameti durumunda 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri( T/A 5 istenmez)

Tedavi Amaçlı Almanya’ya BAG-KUR’lu ve Devlet Memurunun Gönderilmesi

Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen Genelge kapsamındaki kişiler için, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün formüler düzenlenmesi gerektiğini belirten yazısındaki süre kadar A/T 12 formüleri düzenlenecektir. Almanya’daki tedavinin uzaması halinde yine anılan Genel Müdürlüğün uzatmaya ilişkin yazısında belirtilen süre kadar yeni formüler düzenlenecektir.

 • BAĞ-KUR’lu Almanya’da İş Kazası Geçirirse Sağlık Yardımı
 • BAĞ-KUR sigortalıların, sigortalılığa esas çalışmaları nedeniyle

Almanya’da bulunmaları durumunda iş kazası geçirmeleri durumunda, Alman kaza sigortası kurumlarının ilgililer adına talep ettiği süre kadar A/T 23 formüleri düzenlenecektir.

Ücretsiz Sağlık Hakkı Belgesini Düzenleyecek Birim

Yeni uygulama kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya için formüler talep etmeleri durumunda, sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinde faaliyet gösteren “Yurtdışı İşlemleri Servisi” tarafından ilgili formüler düzenlenecektir.

Sağlık Yardımı Hakkı Hangi Hallerde Sonlandırılır

Genelge kapsamında Almanya’da ikametleri sırasında adlarına sağlık yardımı formüleri düzenlenen kişilerin;

a) İkametlerini ülkemize nakletmeleri,
b) SGK Kurumunca verilen sağlık yardımlarının sona ermesi,
c) Almanya’dan sağlık yardımlarından yararlanmaya başlamaları,

halinde ilgililer adına sağlık yardım hakkını sona erdirenler konusunda A/T 9/1 veya A/T 21/1 formüleri tanzim edilerek derhal Almanya hastalık kasalarına gönderilecektir.

Hesaplaşma İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Sosyal Güvenlik Sözleşme gereği SSK sigortalı ve emeklileri ile aile bireylerine yapılan uygulamanın aynısı BAĞ-KUR ve devlet memuru statüsünde olanlara da hesaplama işlemi uygulanacaktır. Bu uygulama SGK Kurumu ile Almanya Hastalık Sigortası Kurumu arasındaki bir işlem olup BAĞ-KUR’dan borçlanmadan dolayı emekli olanlar, aile bireyleri, devlet memurlarını ve emeklileri ile aile bireylerini direkt ilgilendiren bir konu değildir. Kurumlar arası bir uygulama olup ücretsiz sağlık yardımını Almanya’dan alacaklar. Yıl sonunda kurumlar hesaplaşacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">