BAĞ-KUR Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirimi Nasıl Yapılır?

Tarafından   Mart 16, 2017

BAĞ-KUR Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirimi Nasıl Yapılır?

Tarım sektöründe yer alan ve aynı zamanda BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olarak çalışan çiftçiler, sattığı ürün bedeli üzerinden ise kesinti yapılması uygulaması e-kesinti programı devreye girmeden önce tamamen keyfi bir şekilde çiftçinin muaf olup, olmadığına bakmaksızın her kişiye yapılır.

Aynı zamanda BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildiriminde yapılan kesintiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmez ve bireylere ait olan sigorta primleri ödenmezdi.

Böyle bir sorunu ortadan kaldırmak için tarım ürünleri bedeli üzerinden yapılacak olan tevkifat kesintileri artık internet üzerinden elektronik ortamda e-kesinti hizmeti ile yapılır hale geldi.

BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi kendi hesabına göre tarım sektöründe sigortalı olarak çalışan bireyler, tarımsal faaliyette bulunup, BAĞ-KUR sosyal güvencesine sigortalı olarak tescil edilmiş olanlar, prim borcunun olup, olmadığının hazırlanan program aracılığı ile sorgulayabilirsiniz. Bu işlem sonrasında BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan bireylerin sigorta priminin olması durumunda, satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin brüt tutarı üzerinden, kendi prim borcunu geçmeyecek bir oranda sigorta prim kesintisinin ödenmesi gerekmektedir. BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan bireylerin sigortalılık tescil işlemlerini internet üzerinden yapabilirler.

E-kesinti hizmeti sayesinde BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olan, tarımsal sektörde görev almasından dolayı sigortalılığını tescil edemeyen, sigortalılığını tescil ettirip sigorta prim borcu olmayan ve mevcut sigorta prim borçlarını taksitlendiren bireylerden belirli bir oranda tarımsal bir kesinti uygulanır. Aynı zamanda tarımsal bir görev alanında bulunduğu halde diğer tüm sigortalı bir şekilde çalışan ve emekli olmaya hak kazanan bireylerden ise satın alınan ürün bedeli üzerinden bir kesinti yapılması gerekmektedir.

Belirli bir oranda yapılan kesintinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek hem de sigorta primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırma zorunluluğu vardır. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi için Ticari işletmeleri, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Sair kurumlar olan Birlik, Kooperatif, ve diğer kurumlar, Gerçek şahıs ortaklıkları, Dernekler, Ticaret şirketleri, Vakıflar, Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, Zirai kazançlarını, bilanço ya da zirai işletme hesabı esasına göre tespiti sağlanan tarım sektöründe yer alan çiftçiler de kesinti yapılacak olan grup arasında yer almaktadır.

Tarım sektöründe yer alan ve aynı zamanda tarım sigortasına bağlı olan çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre düzenli olarak ödemeleri gereken sigorta primlerinin aylık ya da üçer aylık dört dönem şeklinde yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödeme şeklini yasalara göre belirlemektedir.

Sosyal devletin 2926 sayılı Kanununa göre, aynı zamanda BAĞ-KUR sosyal güvencesine sahip olan tarım sektöründe çalışan bireyler, prim borçlarının ürün bedeli üzerinden yaklaşık olarak yüzde bir oranında tevkif suretiyle tahsil edilmesine Bakanlar Kurulu Kararı gereğine göre 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren başlanıldı. Kamu İdare ve Müesseseleri, İktisadi Kamu Müesseseleri, Sair Kurumlar, yani Kooperatif ve aynı zamanda diğer kurumlar, Ticaret Şirketleri, Dernekler, Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri, Vakıflar, İş Ortakları, Zirai kazançlarını zirai ya da bilanço işletme hesabı koşullarına göre belirleyen çiftçiler, gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan serbest ve ticari meslek erbabı gibi alanlarda çalışan bireyler tevkifat yapmak zorundadır.

Tarım sektöründe bağımsız bir şekilde yer alan çiftçiler için prim tevkifatı, geriye dönük kayıt ve aynı zamanda tescil olanağı gibi bir imkan sağladığı için çok önemli bir nokta olmaktadır. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimi, BAĞ-KUR sosyal güvencesinin ilk uygulanmaya başladığı tarihten itibaren şu ana kadar sürekli sıkıntılı bir uygulama olmuştur. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildirimine göre tarım sektöründe yer alan çiftçilerin sigortalılık ve aynı zamanda emeklilik talep etmesi durumunda BAĞ-KUR ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fiili tevkifat uygulaması birtakım durumlarda çelişir.

Tarımsal ürün satışı yapan bireylerin, satışa sundukları ürün bedeli üzerinden ise prim borçları için yapılması gereken tevkifat kesintisi 01.04.1994 tarihinden itibaren BAĞ-KUR sosyal güvencesinde de yer alan bir uygulamadır. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birleşmesi ve aynı zamanda 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi sonucunda bu alanda yeni düzenlemeler yapılması zorunlu hale geldi. BAĞ-KUR çiftçi primleri tevkifat bildiriminde de aynı zamanda birçok düzenleme yapıldı.

Bunlardan ilki, önceki uygulamada ise emekli olmayan bireyler, Kuruma üyeliği olsun ya da olmasın satışını yaptığı tüm ürün bedeli üzerinden eskiden belirli bir oranda kesinti yapılırken, yasalarda yapılan yeni düzenlemelere göre sadece tescili olan ve Kuruma borcu bulunan bireylerden kesinti uygulaması yapılacaktır. Kesinti oranlarındaki düzenleme birkaç kez değiştirilmiş olsa da kesinti oranı yüzde bir ile yüzde beş arasında belirlemek için Kuruma tam bir yetki verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği uygulamaya göre, kesinti yapmakla yükümlü olan tüzel ve gerçek kişiler tarımsal faaliyet ile uğraşan kişilerden satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı esas alınarak prim borçlarına mahsuben, borç tutarını geçmemek şartıyla 1 Ocak 2014 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra yapılacak olan alımlarda ise % 2 oranında SGK’nın kesinti yapması zorunlu hale getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">