BES Emeklilikde Kaç türlü emeklilik fonu vardır? Emeklilik Fonu nedir?

Tarafından   Mart 16, 2017

BES Emeklilikde Kaç türlü emeklilik fonu vardır? Emeklilik Fonu nedir? Bireysel emeklilikte emeklilik fonu almak zorunlu mu?

Emeklilik fonları emeklilik sözleşmesi çerçevesinde emeklilik şirketi tarafından alınır. Bireysel emeklilik sisteminde ödeyeceğiniz katkı paylarının hangi fonlarda değerleneceğine dikkat etmek gerekir. Fonları seçerken iki konu üzerinde durmanız size yardım sağlayacaktır.

Bunlar risk alma eğilimi ve piyasa koşullarıdır. Risk alma eğilimi, risk tercihi, emekliliğe kalan süre ve yaşınıza göre şekillenir. Çalışma hayatına yeni başlayanlar ise getiri değişkenliği yüksek olan fonları tercih etmeniz tavsiye edilir. Çünkü önünüzde uzun bir dönem vardır.

Emeklilik yaşınıza az kaldıysa değişkenliği az olan fonları seçmekte fayda vardır. Yüksek gelir elde etmek isteyen biri yüksek riskli emeklilik fonunu seçmelidir. Bu durumda birikimler kısa sürede yaşanan değişmelerden de etkilenecektir. Bu iniş çıkışları riske almak istemiyorsanız eğer düşük ve orta riskli emeklilik fonlarını seçmeniz tavsiye edilir. Risk seviyesine göre fonları genel itibariyle görelim;

Yüksek Riskli Emeklilik Yatırım Fonları

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Fonu

Yüksek gelir elde etmek isteyenlere hitap eder. Katkı paylarının bir miktarını ya da tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı elde etmek amaçlanır. Uzun vadede yüksek gelir sağlamak için uygun bir fondur. Ancak birikimlerin değer kaybetme ihtimalini de göze almak gerekir. Getiri değişkenliği en fazla olan fondur.
Orta Riskli Bazı Fonlar
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Fonu

Amaç yurt dışındaki yabancı ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına portföyünün en az % 70’ini yatırarak ulu sal piyasalardaki imkanlardan faydalanarak faiz getirisi sağlamaktır. Gelirin yüksek olacağı düşünülen piyasalarda vade uzatılarak iyi bir gelir elde etmek amaçlanmıştır. Türk ortaklık payı en az % 0 en fazla % 20’dir. Yatırım fonları piyasa ve sektöre göre bazı riskler taşımaktadır. Bu riskler uzman portföy yönetimi tarafından en az seviyeye indirgenme çalışılır. Gelir amaçlı esnek emeklilik fonu uluslararası bir fon olduğu için dünyadaki gelişen olaylar fonun risklerini etkiler. Tün dünya piyasaları gelir amaçlı esnek emeklilik fonunu ilgilendirir. Türk lirasının olası değer kaybına karşı önlem almak isteyen katılımcılar için orta riskli bir emeklilik fonudur.
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Devlet iç borçlanma araçlarına portföyünün en az % 80’ini yatırarak faiz geliri elde etmek amacıyla oluşturulan bir fondur. kamu menkul kıymetlerine faiz geliri elde etmek hedefiyle yatırım yapılır. Yüksek gelir sağlanılacağı düşünüldüğü zaman uzun vadeli, düşük gelir sağlanılacağı düşünüldüğü zaman ise kısa vadeli yatırımlar yapılır. Fon yalnızca Türkiye’nin yatırım araçlarına yatırım yapar. Piyasa riski, yoğunlaşma riski, faiz riski, karşı taraf riski gibi riskleri barındırır. Uzman portföy yönetimi bu risklere karşı size yardım edecektir.
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Devlet katkı tutarlarının ele alınması, gözden geçirilmesi hedefi doğrultusunda kurulan bir emeklilik fonudur. Yatırılan katkı paylarına karşılık ödenen devlet katkısının yatırıma dönüştürülmesi amacıyla kurulmuştur. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri, borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az % 75’i yatırım yapılabilir.
Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Bireysel emeklilik kullanıcılarından hiçbir fonu tercih etmeyenlerin birikimlerini yatırıma dönüştürülmesi hedefinde kurulmuştur. Genelde hazine bonosu ve devlet tahviline faiz geliri elde etmek amaçlanmıştır. fon portföyünün en az % 60’ını yatırım yapan bir fondur.
Düşük Riskli Emeklilik Yatırım Fonları

Tasarruflarını sabit tutmak ve düzenli bir gelir elde etmek isteyenler için düşük risk içeren bir emeklilik fonudur. Repo, vadeli ters repo, kısa vadeli hazine bonoları ve kısa vadeli özel sektör borçlanma araçlarını içerisinde barındırmaktadır. Kamu ve özel borçlanma senetleri en az % 0, en fazla % 100ˋdür.

Maalesef birçok insan emeklilik fonu değiştirebilme hakkına sahip olduğunu bilmiyor. Bu konularda daha çok bilinçlenip, hakkımız olan her türlü olanaktan faydalanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">