Bireysel Emeklilik Sisteminde Ömür Boyu Maaş Var Mı?

Tarafından   Şubat 6, 2017

Bireysel emeklilik sisteminde ömür boyu maaş var mıdır? Bireysel emeklilik sistemi maaş uygulaması nasıldır? Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili çok merak edilenlerin ayrıntıları yazımızın devamında yer almaktadır.

Yeni Bireysel Emeklilik Düzenlemesi Hayata Geçti.Artık bireysel emeklilik katılımcılarıda ömür boyunca emeklilik aylığı alacak. Hazine Müsteşarlığının 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmelik çerçevesinde, yıllık gelir sigortası sözleşmesi imzalamak isteyen sigorta ve emeklilik şirketleri Müsteşarlığa yazılı başvuru yapacak. Söz konusu şirketlerin, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini karşılamaya yeter düzeyde varlık bulundurmaları gerekecek.
Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tabi olmaksızın,şirketler tarafından uygulanacak.Tarife teknik esaslarında ölüm tablosu kullanılacak. Şirketler, tabloda sigortacılık prensipleri dahilinde ihtiyatlı zam oranları enflasyonun altında olamayacak.


56 yaş ve üzeri kişilere Türk lirası cinsinden tek prim karşılığında, ömür boyu irat ödeyen yani tasarruf sahibi açısından aylık olarak nitelendirilebilecek ürünler sunulacak. Ödemeler hemen başlayabilecek veya en fazla 5 yıl ertelenebilecek.

Aylık tutarı, başlangıçta ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oranı ve ürünün diğer özelliklerine göre hesaplanacak ve her takvim yılı başında en az TÜFE oranında arttırılacak.

Aylık ödeme süresince veya ödemelerin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu aylık bağlandığı ürünler sunulacak ve sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler yapılabilecek.

56 yaşın altındaki kişilere sunulabilecek ürünler

56 yaşın altındaki kişilere, Türk lirası veya yabancı para birimi cinsinden tek ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında hemen veya belirli bir süre sonra başlayan,belirli tutarlarda veya TÜFE dahil bir varlık ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir süre için aylık ödeyen, isteğe bağlı olarak sigortalının vefatı halinde lehtara; vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu aylık bağlandığı ürünler sunulabilecek.

Kar payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, kar payı tutarının bir kısmının veya tamamının irata çevrilmesi, cari veya müteakip irat ödemelerine eklenmesi, defaten ödenmesi ve benzeri seçenekler söz konusu olabilecek. Kar payı tutarının bir kısmının veya tamamının irata çevrilmesi durumunda, sigorta süresi ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak, şirketçe belirlenen oranda teknik faiz kullanılacak.

Kesintiler

Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan veya taksitli prim ödemelerinden ya da yapılan aylık ödemelerinden ve sözleşme süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden en fazla yüzde 2 kesinti yapılabilecek.

Kar payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden yapılan kesinti ise yüzde 10’u geçemeyecek.

Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecek.

Tasarruf sahiplerinin yüzde 93,5’i 56 yaşın altında

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 11 Eylül itibarıyla BES bünyesindeki 5 milyon 725 bin 775 bin katılımcının toplam 39 milyar 408,4 milyon lira birikimi bulunuyor.

25-44 yaş arasındaki tasarruf sahipleri, toplam katılımcıların yüzde 66’sını, 45-55 yaş arasındaki kişiler yüzde 21,27’sini, 56 yaş ve üzerindekiler yüzde 6,5’ini, 25 yaş altındakiler yüzde 6,19’unu oluşturdu. Buna göre, 56 yaşın altında olan tasarruf sahiplerinin oranı yüzde 93,5 olarak hesaplandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">