Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı Nedir?

Tarafından   Mart 1, 2017

Bireysel Emeklilikte Devlet katkısı nedir? BES Devlet Katkısı?
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.

Bireysel Emeklilikte Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir?
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilikte Devlet katkısından kimler faydalanabilir?
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.

Fransa vatandaşıyım. Ancak mavi kartlı olduğum için birçok haktan yararlanabiliyorum. Devlet katkısından faydalanabilir miyim?
Evet, 7 Haziran 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ilgili katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir.

Bireysel Emeklilikte Devlet katkısı tutarı ne kadardır?
Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.

Bireysel Emeklilikte Hesaplanacak devlet katkısı için üst sınır var mı?
Evet, bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Bir şirketteki sözleşmemi cayma hakkımı kullanarak sonlandırdım ve ödediğim katkı payını geri aldım. Yeni sözleşmem için ödediğim katkı payları için neden devlet katkısı alamıyorum?
Cayma hakkının kullanılması ile hak edilmeyen devlet katkısının iade edilmesi, katılımcının aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmamaktadır. Dolayısı ile eğer cayma hakkınızı kullandığınız sözleşmenizde limitinizi doldurmuşsanız, katkı payınızı iade alsanız bile diğer sözleşmelerinizde limitiniz açılmayacaktır.

Devlet katkısından yararlanabilmek için yeni bir sözleşme mi düzenlemek gerekiyor? Mevcut sözleşmeler de devlet katkısından yararlanabilir mi?
Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilikte Eşim adına katkı payı ödüyorum. Eşim devlet katkısı alabilir mi?
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.

Katkı payı ödüyorum ancak gelir vergisi ödemiyorum. Devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.

Sistemde katkı payı ödediğim farklı şirketlerde iki sözleşmem var. Tüm sözleşmelerim için devlet katkısı alabilir miyim?
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı
A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL

A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75 TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL

Devlet katkısından faydalanmak için yapmam gerekenler nelerdir? Makbuzları muhasebeye vermem gerekiyor mu?
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.

Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum. Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?
Hayır, katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Devlet katkısı hesaplamasını kim yapıyor?
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.

Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarını devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz.

Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?
Devlet katkısı tutarı, esas olarak katkı payı ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır.

Devlet katkısı nasıl değerlendiriliyor?
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.

Çalıştığım şirket benim adıma Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödüyor. Bu ödeme için devlet katkısı alabilir miyim?
İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazandığım tutarı sistemde geçirdiğim süre ile birlikte bireysel emeklilik sözleşmeme aktardım. Bu süre devlet katkısı hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınır mı?
Hayır, ilgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece bireysel emeklilik sözleşmenizin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bununla birlikte, emeklilik hakkı kazanırsanız devlet katkısı hesabındaki tutarın tümüne hak kazanırsınız. Örneğin 10 yılını dolduran işveren grup emeklilik sertifikası kapsamındaki birikimlerinizi 1 yılını dolduran bireysel emeklilik sözleşmenize aktardığınızda devlet katkısına hak kazanmaya esas süreniz 1 yıl olarak korunur.

Sözleşmeme ek katkı payı ödemek istiyorum. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz.

Sözleşmem kapsamında ilk katkı payını emeklilik şirketi ödeyecek. Bu tutar için de devlet katkısı alacak mıyım?
Hayır, şirketiniz ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

Bağlı bulunduğum sandıktaki birikim tutarını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilecek miyim?
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.

Diğer şirketten aktarımla getirdiğim tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.

İşverenim tarafımdan adıma ödenen katkı paylarına hak kazandım ve bireysel emeklilik sözleşmeme transfer yoluyla aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.

Önceden sonlandırdığım bir sözleşmem olduğu için ödediğim katkı payları için devlet katkısı alamadığım bir dönem olduğu söylendi. Doğru mu?
Evet, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan katılımcıların herhangi bir sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında herhangi bir nedenle birikimlerinin bir kısmını ya da tamamını alarak sonlandırmış olmaları durumunda, 31 Aralık 2014 tarihine kadar katılımcı adına yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmamıştır.

2004 yılından beri sistemde bulunuyorum. Bu süre devlet katkısı hak kazanma süresinde dikkate alınacak mı?
Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmamanız durumunda, 2013 yılından önce geçirdiğiniz süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanmanıza esas süreye aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde
Geçirilen Süre
Eklenecek Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl
1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl
2 yıl
10 yıldan fazla
3 yıl

 

 

Sözleşmemi başka bir emeklilik şirketine aktarmak istiyorum. Sözleşmeme ödediğim katkı payları için aldığım devlet katkısı tutarları ne olacak?
Birikiminizin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabınızdaki tutarlar da birikiminizle birlikte yeni şirketinize aktarılacaktır. Henüz hesabınıza intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar eski şirketiniz tarafından hesabınıza ödenmesini müteakip en geç iki iş günü içinde yeni şirketinize gönderilecektir.

Devlet katkısı hesabımdaki tutarların tamamına nasıl hak kazanabilirim?
Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı hesabındaki tutarların tümüne hak kazanılmaktadır.

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?
Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirdiğiniz süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı hesabındaki tutarın bir bölümü veya tamamı tarafınıza ödenecektir.

 

1 Ocak 2013’ten Sonra
Sistemde Geçirilen Süre
Hak Ediş Oranı
3 yıldan 6 yıla kadar
%15
6 yıldan 10 yıla kadar
%35
10 yıl ve daha fazla
%60
Emeklilik, vefat, maluliyet
%100

 

 

Sözleşmemden devlet katkısı hesabımdaki tutarın tamamına hak kazanmadan ayrıldığımda, hak etmediğim devlet katkısı tutarına ne olacak?
Devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar, emeklilik şirketi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığı hesaplarına ödenir.

Devlet katkısı tutarının bana ödenmesi aşamasında hak ettiğim bölüm üzerinden kesinti yapılacak mı?
Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde
Ayrılma Durumu

Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi
Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar

%15
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar

%10
Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar

%5

Sözleşmemden ayrıldım. Ayrıldığım esnada, ödediğim katkı payından dolayı hak ettiğim, ancak devlet katkısı hesabıma henüz intikal etmemiş devlet katkısı ödemem var. Bu tutar bana ödenecek mi?
Emeklilik şirketi, Müsteşarlıkça devlet katkısı ödemesi yapılmasından önce sistemden ayrılmış olan katılımcı için kendisine ödenen devlet katkısının şirket hesabına intikal ettiği gün, katılımcıya ait hak kazanılmayan tutarı Müsteşarlığa iade eder; varsa hak kazanılan tutarı iki iş günü içinde katılımcıya öder.

Vefat durumunda hesabımdaki devlet katkısı devlete iade mi edilir?
Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.

Devlet katkısı hesabımda bulunan tutar haczedilebilir mi?
Hayır, devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

Hesabımdaki devlet katkısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?
Katkı payı ödemesi yaptığınız sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurabilirsiniz.

Hesaplanan devlet katkısının hesabıma yatıp yatmadığını nasıl takip edebilirim?
Devlet katkısı hesabınızdaki tutar hakkında sözleşmenizin bulunduğu emeklilik şirketinden bilgi edinebilir, ayrıca Takasbank WEB sitesi üzerinden “e-Devlet ile Giriş” alanından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından Takasbank şifresi oluşturabilir ve ilgili bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş hakkındaki sorularınız için Takasbank ile görüşebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">