Emekli Sandığı ve SSK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Tarafından   Mart 16, 2017

Emekli Sandığı ve SSK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik ile ilgili reformun yapılmasından önce, yani 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayısı Sosyal Güvenlik Kanunu Türkiye’de kabul edildi.

Buna göre, eskiden sigortalı olarak çalışan bireyler için 3 farklı sosyal güvence türü faaliyet gösterirdi.

Bunlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’dır.

Bu üç farklı sosyal güvence türü SGK’da geçen sürelerin hizmet birleştirilmesi ile birlikte değerlendiriliyordu.

Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işlemi SGK’nın yapmış olduğu hizmetlerden biridir.

Emekli Sandığı ve SSK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Sigortalı olarak çalışan bireylerin Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme için yapması gereken başvuru, bireylerin emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm halinde, aylığa hak kazanılmış olması şartıyla yapılır. Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işleminin talep edilmesi durumunda, aylığa katılacak olan kurumlardan herhangi birine müracaat yapılır.

Bu hizmetlerin birleştirilme işlemi hala uzun sürmekte olup, emekli olacak kişilerin emeklilik sürelerini biraz daha uzatmaktadır. Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işleminde Emekli Sandığı sosyal güvencesine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve BAĞ-KUR sosyal güvencesine bağlı olarak çalışan esnaf, sanatkar, kendi işlerinde çalışan bireyler, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 506 sayılı maddesi gereğince, Emekli Sandığı sosyal güvencesine bağlı olan çalışmaların daha fazla dikkate alınması ve daha detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işlemi, sigortalı olarak çalışan bireylerin her yıl olmak üzere 360 gün ve 30 gün şeklinde bir hesaplama yapılır. Sigortalı bir şekilde çalışan bireylerin hizmet süreleri, daha önceden sigorta priminin ödenmemiş olduğu zamanlar ve aynı tarihlere denk gelen süreler, toplam hizmet sürelerine eklenmemesi gerekir. Sigortalı bir şekilde çalışan bireylerin görev halinde ortaya çıkan malullük ya da ölüm gibi durumlarda hizmet birleştirme işlemi uygulanmaz. Eğer emeklilik tarihi gelmeden önce hizmetlerinizi emekli olacağınız Kurum dosyası ile birleştirmek isterseniz ve size çıkartılan ya da çıkartılacak olan borçları ödemeniz durumunda çok daha hızlı bir şekilde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işlemi için sigortalı olarak çalışan bireyin başvuru yapması gereken Sosyal Güvenlik Kurumu, bireyin diğer kurumlarda çalışmış olduğu görev süresi ve aynı zamanda Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme talebi için gerekli olan belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmesi gerekir. Fakat sigortalı olarak çalışan bireyin, emekli aylığının farklı bir kurum tarafından bağlanmasına karar verilmesi durumunda, bireyin yazılı olarak başvuru yapması, şu ana kadar toplanmış olan belgelerle beraber, geçmiş hizmet süresi ve gerekli görülmesi durumunda ise kazanç belgesini, aylığı bağlayacak olan Kuruma bildirmesi gerekir. Eğer sigortalı olarak çalışan birey emekli aylığının bağlanmasına hak kazanmamış ise, bu talebi kabul edilmez ve aynı zamanda Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işlemi gerçekleştirilmez.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR ve aynı zamanda Emekli Sandığı tek bir çatı altında birleştirildi. Bu durumda emekli olmaya hak kazanan bireylerin emekli aylığını, bireylere SGK bağlayacaktır. Fakat ülkemizde yer alan sosyal güvence türlerinin tek çatı altında birleştirme durumunda önce, Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı bir şekilde çalışan bireylerin geriye dönük primin olup olmadığının kontrolünü sağlar.

Aynı zamanda kesenek şeklinde ödediği son 7 yıl hizmet süresini dikkate alır. Emekli Sandığı ve SSK hizmet birleştirme işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verdiğiniz zaman, son yedi yıl hizmet sürenizin üç yılı hangi kuruma sigorta primi ödenmiş ise, o kurumdan emekli olmaya hak kazanırsınız.

Sigortalı bir şekilde çalışan bireyin malulen emeklilik, ölüm gibi bir durumun olması sonucunda dul ya da yetim aylığı almaya hak kazanma, sigortalı olarak çalışan bireylerin bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumları’nın değiştirilmesi durumunda, bireylere ya da hak sahiplerine, hizmet süresinin son yedi yıl için bağlı olduğu sosyal güvencenin kendi yasal Kanun maddelerine göre emekli aylığı bağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">