İsviçre’den ve Türkiye’den Emekli Olma Şartları Yurtdışı Borçlanma

Tarafından   Ekim 11, 2017

Yazımızın konusu hem İsviçre’den hemde Türkiye’den emekli olma şartları yurtdışı borçlanma hakkında olacak.İsviçre’de uzun yıllar çalıştım. Şimdi yurtdışı borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olmak istiyorum. İsviçre’den ve Türkiye’den aynı anda emekli olabilir miyim?

İsviçre’den Bağ-kur SSK yurtdışı emeklilik borçlanmaları için başvuruların nasıl yapıldığı ,gerekli belgelerin neler olduğu , İsviçre ve Türkiye emeklilik sistemleri hakkında genel bilgiyi İşviçrede’ki Bern Büyükelçiliği , Cenevre Başkonsolosluğu ,Zürih Başkonsolosluğu bünyesinde hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerinden edinebilirsiniz..

 İsviçre’den emekli olma konusunda bilgi verir misiniz?

İsviçre’de en az 12 ay aralıksız olarak sigortalı çalışma süresi bulunan kadınlara 64, erkeklere 65 yaşında yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

 Türkiye’de ikamet ediyorum. İsviçre’den bağlanan emekli aylığım kesildi, ne yapmam gerekir?

Konu hakkında Zürih Ataşeliğimize müracaat ederek yardımcı olunmasını isteyebilirsiniz.

 İsviçre’den aldığım yetim aylığı Türkiye’ye dönersem kesilir mi?

Türkiye’ye kesin dönüş yapıldığında yetim aylığı kesilmez ve genel olarak 18, eğitime devam edilmesi halinde ise 25 yaşın doldurulmasına kadar ödenir.

Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Primlerimi alabilir miyim veya yurtdışı hizmet borçlanmasında değerlendirebilir miyim?

İsviçre Yaşlılık Sigortası Kurumu, 01.06.1981 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesi uyarınca, , işçi adına bu kurumda birikmiş olan işçi-işveren payı yaşlılık sigortası primlerinin (AHV primleri) tamamını, bir talep halinde, ülkeyi kesin olarak terk eden hak sahibi Türk vatandaşı adına yetkili Türk Sosyal Sigorta Kurumu’na transfer etmektedir. Sözkonusu primlerin doğrudan hak sahibine iadesi mümkün değildir.

Primlerin Türk Sigorta Kurumuna devredilmesiyle, diğer bir ifadeyle transfer edilmesiyle, İsviçre Yaşlılık Sigortası’nın sosyal güvenlikle ilgili sorumluluğu sona ermekte ve bu sorumluluğu Türk Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenmektedir. Bunu müteakiben, 3201 sayılı Yasa kapsamında borçlanma yapılmakta ve borcun ödenmesiyle de bu süreler Türk sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süresi olarak kabul edilmektedir.

Primlerin, Türkiye’ye transferinin sağlanması halinde:

a)Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak, tahakkuk ettirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin tamamı,

b)Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını borçlanarak tahakkuk ettirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden orandaki miktarı, ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca iade edilmektedir.

Soru 5: İsviçre’den Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Sosyal haklarım nelerdir ve bunları nasıl kullanabilirim?

Cevap 5: İsviçre Sigorta Kurumu ve Pansiyon Kasa Sigortası’nda gerekli şartların yerine getirilmesi halinde aylık hakkı bulunmaktadır. Sigortalıların talepleri halinde, prim transferi yapılması ve Pansiyon Kasa Sigortasındaki primlerin iadesi mümkündür. Ancak bu durumda, söz konusu kurumlardaki bütün haklar sona ermektedir.

Soru 6: İsviçre’de ikamet ediyorum. İsviçre’de çalıştığım süreleri Türkiye’den borçlandım. Türkiye’deki sağlık sigortasından İsviçre’de faydalanabilir miyim?

Cevap 6: Türkiye – İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde hastalık sigortası yer almamaktadır. Bu itibarla, İsviçre’de ikamet ederken Türkiye’deki hastalık sigortasından istifade edilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan 18 Mart 1994 tarihli İsviçre Sağlık Sigortası Kanunu’na göre İsviçre’de daimi olarak ikamet eden herkes zorunlu sağlık sigortasına tabi olup, bu ülkedeki bir hastalık sigortasına kendilerini sigorta ettirmek zorundadırlar.

İsviçre’de çalıştıktan sonra primlerimi alarak Türkiye’ye döndüm, hizmet belgesini nasıl temin edebilirim?

Hizmet belgesinin, İsviçre Sigorta Kurumu’ndan (Schw. Ausgleichskasse SAK, Av. Ed-Vaucher 18, Postfach 3100, CH-1211 Genf 2-İsviçre) doğrudan veya Kurumun “www.ahv-iv” internet adresinden talep edilmesi ya da Zürih Ataşeliğimiz aracılığı ile temini mümkündür.

 Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. İsviçre’de ev hanımı olarak ikamet ettiğim süreleri gösterir ikamet belgesini nasıl temin ederim?

İkamet belgesini, kişinin doğrudan İsviçre’de ikamet ettiği yerdeki belediyeden temin etmesi gerekmektedir. Bu konuda Ataşeliğimizden de yardımcı olunmasını isteyebilirsiniz.

Adres
Attache für Arbeit und Soziales Weinbergstr. 65, 8006 Zurich

T: 00-41-44 363 93 13 – 044 368 29 15
F: 0041-44 363 02 47
E: zurih@csgb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">