SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Alma

Tarafından   Şubat 9, 2017

SGK Resen tescillerde sigortalılık muafiyet belgesi nasıl alınır? Bu belge nereden alınacaktır?

SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Almak İçin Tıklayınız!

SGK Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Ne işe Yarar? Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi Nereden Alınır?

Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi’ne yukarıda verdiğimiz bağlantıdan indirebilirsiniz..Resen tescil ile tarım sigortalılığı başlatılanların muafiyete istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/5/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Kurumca resen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, resen tescil tarihinden geriye doğru en fazla bir yıla ilişkin olmak üzere alacakları “Sigortalılık Muafiyet Belgesi (EK-2/A)” ni düzenleme tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma intikal ettirmeleri halinde muafiyetin başlangıç tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi  2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.

a) Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu, Kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince bu maddenin yürürlüğe girdiği 01/10/2008 yılı için “onbeş” olarak uygulanır ve otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan arttırılır, hükmü gereğince düzenlenen belgenin ziraat odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,

b) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine, Onaylatılarak, Kuruma bildirmek amacıyla kullanılır

c) Re’sen tescillerde muafiyet başlama tarihi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldan daha geriye gidemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">