Yurdışı Borçlanması Kaç Kez İptal Edilir?

Tarafından   Şubat 13, 2017

Yurdışı Borçlanması Kaç Kez İptal Edilir?

SGK borçlanma iptali nasıl yapılır..SGK kurumuna yapılan yurdışı emeklilik borçlanması,doğum borçlanması,askerlik borçlanması yapan vatandaşlar borçlanma başvuru iptali yapabilir mi? Yurtdışı borçlanması kaç kere iptal edilir?

Yurdışı emeklilik borçlanması,doğum borçlanması,askerlik borçlanması yapan vatandaşlar borçlanma başvurularını istedikleri zaman iptal edebilirler.Borçlanma için yatırılan parada geri ödenir.Fakat ilgili şahıslar ikinci defa  başvurup da tekrar başvuru iptalı yapamıyor..
5510 md.41’de iptal et, yeniden yap diyen bir ibare yoktu. Yaşlılık toptan ödemesi ve ihyasına dair hüküm 31 de birden fazla toptan ödeme alınamaz, ihya olmaz diyen bir hükümde yoktu. 89.maddenin 3.fıkrasında yersiz ve yanlış alınan primlerin faizi ile birlikte ödenmesi yer alıyordu. 3201 sayılı Kanun gereği yapılan yurtdışı borçlanmalarda 4.maddenin 2.fıkrasında “Borçlanmadan sonradan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremeyenlere ve bunların hak sahiplerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler, faizsiz olarak iade edilir.”

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md.66 ilgili konuya açıklık getirmekteyken, değişiklik öncesi düzenlemede belirtildiği gibi borçlanmaların bir kez iptal edileceği yönünde idi.

Yönetmeliğin (11) (Ek:RG-16/6/2011-27966) değişikliğinde yer alan ““(11) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir.” Düzenlemesi (Değişik:RG-21/8/2013-28742) Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

3201 sayılı yasa gereği yukarıda aynen alıntı yapılan hükümde de borçlanmadan vazgeçenlere tanınan iade hakkında yeniden yapıp yeniden iptal ettiremezler sınırlaması olmadığından tüm borçlanmaların birden çok iptal ve iadesi mümkün olmalıdır.
Ancak hem yurt dışı hem yurt için borçlanma iptallerinde iadenin faizsiz yapılacağına dair dayanak yurtdışı için kanun hükmü iken yurt içi için yönetmelik hükmüdür. Yurt içi borçlanmalar 5510 md.89 gereği haksız ve yersiz alınan prim sayılmadıkları ölçüde varılan çözüm doğrudur.

Bunun yanında toptan ödeme ve ihyaya ilişkin hükümler güncellenmiş kazançların iadesi şeklindeki hükümler ile zıtlık arz eder gibi görünse de borçlanma bedelinin aynen iadesinde tüm tutar ödenirken toptan ödemede sadece uzun vadeli sigortalara ödenenler yani ödenen primlerin yaklaşık 2/3 tutarı kadar bir tutar iade edilir.

İptale tabi borçlanmaların borçlanma bedellerinin yatırıldığı tarihten yani üç ay sonrasından veya takip eden bir sonraki yılından itibaren tamamının güncellenerek ödeneceğine, yahut belli bir tarihten itibaren yasal faiz ekleneceğine dair bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Fakat gerek Kurumun iş yükünün azaltılması gerekse sigortalılarının hak ve mali kayıplara uğramamaları için emekli planlarının, borçlanmaya esas kazanç ve dönemlerin başından belirlenmesi, yarın iptal ettirilmek istenen borçlanmalardan kaçınılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML Etiketlerini ve Özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <img src="" alt="" class="" width="" height="">